Yhteenveto geneettisen monimuotoisuuskartoituksen tuloksista

Suomen Unkarinvinttikoirat ry teetti UC Davisin yliopistolla Veterinary Genetics Laboratory:ssä
(VGL) Californiassa geneettisen monimuotoisuuskartoituksen keväällä 2017. Kartoitukseen saatiin
näytteet 26 suomessa asuvasta unkarinvinttikoirayksilöstä, joista osa oli saman pentueen koiria ja
joidenkin koirien molemmat vanhemmat olivat myös mukana testissä. Tästä syystä jotkut Suomessa
edustetut linjat painottuvat tuloksissa enemmän kuin mitä Suomessa asuvien koirien määrä
edellyttäisi.
Testattujen unkarinvinttikoirien määrä on vielä niin pieni, ettei tästä voi eikä pidä tehdä analyysiä
koko rodun mittakaavassa. Painotamme, että tässä yhteenvedossa käsitellään nyt Suomessa asuvaa
populaatiota siltä osin kuin näytteitä antaneet koirat sitä edustavat. Saimme VGL-testilaboratoriosta
tästä otannasta lyhyen yhteenvedon, jota tässä referoidaan. Testattujen koirien määrän kasvaessa
tulee testitulos todennäköisesti vielä muuttumaan.

 

Suomen Unkarinvinttikoirat ry teetti UC Davisin yliopistolla Veterinary Genetics Laboratory:ssä (VGL) Californiassa geneettisen monimuotoisuuskartoituksen keväällä 2017. Kartoitukseen saatiin näytteet 26 suomessa asuvasta unkarinvinttikoirayksilöstä, joista osa oli saman pentueen koiria ja joidenkin koirien molemmat vanhemmat olivat myös mukana testissä. Tästä syystä jotkut Suomessa edustetut linjat painottuvat tuloksissa enemmän kuin mitä Suomessa asuvien koirien määrä edellyttäisi.

Testattujen unkarinvinttikoirien määrä on vielä niin pieni, ettei tästä voi eikä pidä tehdä analyysiä koko rodun mittakaavassa. Painotamme, että tässä yhteenvedossa käsitellään nyt Suomessa asuvaa populaatiota siltä osin kuin näytteitä antaneet koirat sitä edustavat. Saimme VGL-testilaboratoriosta tästä otannasta lyhyen yhteenvedon, jota pdf-liitetidostossa olevassa yhteenvedossa referoidaan. Testattujen koirien määrän kasvaessa tulee testitulos todennäköisesti vielä muuttumaan.

DLA tulosten koonti 2019.pdf (62703)

Erillisenä excel-tiedostona on taulukoitu jokaisen testatun koiran tulokset sekä DLA-haplotyyppien että 33 toistojaksomarkkerin osalta, jotta jokainen pääsee vertailemaan tämän kartoituksen tuloksia koira koiralta.

DLA-tulokset 2017.xls (144 kB)

Toivomme, että koiria testattaisiin jatkossa runsaasti lisää Suomen ulkopuoleltakin. Tämä lisäisi myös jo nyt saatujen testitulosten arvoa ja käytettävyyttä. Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia kartoitukseen osallistuneita omistajia ja kasvattajia koirineen!
Suuret kiitokset kuuluvat myös eläinlääkäreille, jotka lähtivät mukaan yhteistyöhön tämän projektin läpiviemiseksi:

Eläinlääkäriasema Reviiri, Tampere
Hyvinkään Eläinlääkäriasema Sanum, Hyvinkää
ITAvet, Riihimäki
Eläinklinikka Saari, Vaasa
Eläintohtori Kivuton, Joensuu
Eläinklinikka Tähti, Jyväskylä
EuroMediVet, Tornio
Eläinklinikka Peninkulma, Vantaa
VihtiVet, Vihti
Amyvet, Kajaani

Summary of genetic diversity in Finnish Magyar Agár population

 

Finnish Magyar Agár Association organized a genetic diversity testing at UC Davis University Veterinary Genetics Laboratory (later VGL) in Spring 2017. 26 Magyar Agárs currently living in Finland participated. Some siblings and parent-descensome bloodlines are overrepresented in the study material.

Here is the whole summary from this project DLA-results 2017.pdf (155181) 

We hope that owners and breeders would become inspired for testing more MAs. It would increase the value and usability of the available test results also. We would like to give warm thanks to every owner with their MAs who participated in this project! Huge thanks go to several veterinary clinics around Finland, they helped us in proper sampling of the dogs!

 

Suomen Unkarinvinttikoirat ry
yhteenvedossa avustanut Maaret Ridanpää