Terveyskyselykomakkeen täyttämiseen vielä pieni jatkoaika! Sekä pieni lisäviivästys vuosikirjan julkaisuun.

30.05.2016 20:24

Terveyskyselylomake

Hallitus on päättänyt vielä kerran jatkaa täytetyn terveyskyselylomakkeen palauttamisaikaa;  8.6.2016 asti. Kuten yhdistys jo aiemmin on tiedottanut, olisi erittäin tärkeätä saada täytettyjä lomakkeita myös mahdollisimman monesta täysin terveestä koirasta, jotta rodun sairastuneiden koirien tilastoinnin vastapainona olisi laaja verrokkiryhmä terveitä koiria. Tällöin sairastuneiden määrä suhteutettuna koko rodun määrään suomessa olisi mahdollisimman realistinen. Tällä hetkellä olemme vastaanottaneet tiedot noin 63% suomessa asuvien unkarinvinttikoirien terveystiedoista.

Lisätietoa lomakkeen täyttämisestä löydät välilehdeltä "Terveys" tai ottamalla yhteyttää osoitteeseen: sun.sihteeri@gmail.com. On edelleen mahdollista antaa koiransa tiedot puhelinhaastattelulla, joten olethan yhteydessä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen, mikäli toivot yhteydenottoa puhelimitse.

 

Valtavasti kiitoksia lomakkeen jo täyttäneille ja etukäteen iso kiitos niille, jotka vielä voivat koiransa tiedot toimittaa uuteen määräaikaan mennessä!

 

Vuosikirja 2015

Teknisistä vaikeuksista johtuen, joudumme valitettavasti venyttämään Vuosikirjan 2015 julkaisemista ensi viikolle. Pahoittelemme kovasti viivästystä ja kiitämme jäsenistöämme kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä :)

 

terveisin,

Suomen Unkarinvinttikoirat ry
Hallitus