Pentu- ja jalostusneuvonta

Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n pentuvälityksen & jalostusneuvonnan yhteyshenkilönä toimii yhdistyksemme hallitus yhteisesti. 
 


Kuvassa Tuzviragvadasz Amanda "Amanda" pentujensa kanssa vuonna 2007. 
 

HUOM! Tällä sivulla julkaistaan vain ne yhdistelmät, jonka kasvattaja on SUN ry:n jäsen ja pentueen vanhemmat täyttävät seuraavat terveystutkimuskriteerit:

- Suomessa asuvilta koirilta vaaditaan molemmilta vanhemmilta vähintään virallinen silmäpeilaus ja sydänultra.
- Tutkimustulokset eivät saa olla 24 kuukautta vanhempia astutushetkellä.
- Ulkomaisilta koirilta edellä mainitut tutkimustulokset ovat suositeltavia.

- Pakastespermaa käytettäessä terveystarkastusten tulee olla tehtynä sperman keruuhetkellä

- Mikäli sperman keruun jälkeen uroksella ilmenee kennelliiton yleisen linjauksen mukaisia, jalostuskäytön estäviä vikoja, ei pentuetta hyväksytä SUN ry:n pentuvälitykseen

Ilmoittaessasi pentuetta välitykseen, laita sähköpostiin seuraavat tiedot:
- Vanhempien viralliset nimet, halutessasi myös viralliset tittelit.
- Vanhempien terveystulokset (liitä tulos/tulokset mukaan viestiin, mikäli niitä ei näy KoiraNetissä).
- Kasvattajan etu- ja sukunimi, FCI:n hyväksymä kennelnimi ja yhteystiedot (vähintään paikkakunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
- Suunnitteilla olevan pentueen ajankohta.
- Astutetun yhdistelmän astutusajankohta sekä odotettu syntymäviikko.
- Syntyneen pentueen syntymäpäivä sekä pentujen lukumäärä, eriteltynä urokset + nartut.
 

Tämän lisäksi SUN ry noudattaa soveltuvin osin Suomen Kennelliiton voimassa olevaa jalostusstrategiaa ja suosituksia.
Lisätietoa Suomen Kennelliiton yleisestä jalostusstrategiasta ja koirien terveydestä:

www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/kennelliiton-yleinen-jalostusstrategia

www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi
 

Muistathan päivittää tiedot tarvittaessa!

Astutetun ja syntyneen pentueen ilmoitukset pysyvät välityksessä 3 kuukautta ilmoituksen jättämisestä.
Syntyneen pentueen ilmoitusaikaa voidaan kasvattajan pyynnöstä jatkaa 1 kuukausi kerrallaan.
Suunnitteilla olevan pentueen ilmoitus poistetaan suunnitellun ajankohdan umpeuduttua, mikäli kasvattaja ei informoi pentuvälitystä muutoksista.

Välitykseen voi olla yhteydessä myös jos Suomessa asuva unkarinvinttikoira etsii syystä tai toisesta uutta kotia, autamme mielellämme!

Pentukyselyt ja pentueilmoitukset voi lähettää osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com.