DLA-MONIMUOTOISUUSKARTOITUSHANKE

Kotisivuilta löytyy kohdan ”DLA-hanke” alta sivu "dla-tulokset", jossa on koko hankkeen tulokset koottuna kahteen eri tiedostoon.

 

Saman "DLA-hanke" otsikon alta löytyy myös hankkeen etenemiseen liittyneet informaatiosivut "dla-esitys", jossa on syyskokouksessa 2016 hankkeesta esitetty materiaali, sekä kokouksen jälkeen päivitetty koiralista. Materiaalissa on listattuna ehdotetut Suomessa asuvat koirat ja/tai pentueet joista tarvitaan edustaja kartoitukseen. Suomessa asuu tällä hetkellä edes osittain erisukuisia koiria 22kpl ja rodun monimuotoisuuden kartoittamisen kannalta, olisi äärimmäisen tärkeätä saada kaikista erisukuisista koirista näyte haplotyyppivertailua varten. Lista on edelleen luonnos, jota muokataan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan, kun hankkeen rahoitus sekä omistajien suostumukset koirien hankkeeseen osallistumiselle on saatu. Tämän vuoksi listassa on ”ja/tai”-sanamuotoja sekä kysymysmerkkejä.
 

Mitä enemmän erilaisia haplotyyppejä kotimaassamme asuvista koirista löydetään, sen monimuotoisempi Suomen rotukanta on. Jokainen koira perii yhden haplotyypin emältään ja toisen isältään. Tutkimuksella siis selvitetään, kuinka monta erilaista haplotyyppiä Suomessa asuvista unkarinvinttikoirista löytyy ja ovatko koirat näille haplotyypeille homotsygootteja (koira on perinyt molemmilta vanhemmiltaan saman haplotyypin) vai heterotsygootteja (koira on perinyt emältään ja isältään eri haplotyypit).


Mihin tämä kartoitus konkreettisesti vaikuttaa koirien jalostuksessa?
Pelkkien haplotyyppien perusteella ei missään nimessä tulisi jatkossakaan tehdä jalostusvalintoja, kun unkarinvinttikoirille suunnitellaan pentueita. Mutta, jos rodun suomalaisesta kannasta löydetään harvinaisempia haplotyyppejä, jotka ovat vaarassa ajan myötä kadota kokonaan, voi tätä tietoa mahdollisesti hyödyntää jalostusvalinnoissa, jotta rodun monimuotoisuus säilyisi. Toki monimuotoisuutta ei pidä vaalia muiden jalostuskriteereiden kustannuksella. Eli, tämän kartoituksen jälkeenkään ei jalostukseen tulisi käyttää sellaisia koiria, joita ei tätä ennen ole katsottu jalostukseen sopiviksi.


Miten tämä vaikuttaa niihin jotka omistavat koiria, mutta eivät ole kiinnostuneita jalostuksesta?
Eihän tämä heti kovin konkreettisesti välttämättä näy koirakannassa. Mutta monimuotoisuuskartoitus on kuitenkin yksi työkalu, jonka avulla on mahdollista pyrkiä pidemmällä aikavälillä viemään rotua terveenpään suuntaan, koska nykytiedon mukaan kapea geenipooli altistaa populaation monille perinnöllisille sairauksille. Tällä hetkellä täydet FCI-rekisteröintisukutaulut omaavien unkarinvinttikoirien takaa löytyy hyvin paljon samoja esivanhempia sukutauluista ja tämän vuoksi on tarpeellista monimuotoisuuskartoituksella selvittää miten hyvä tai huono monimuotoisuustilanne rodulla todellisuudessa on.


Mistä tiedän, tarvitseeko minun koirastani ottaa näytettä?
Tulemme lähiaikoina olemaan yhteydessä henkilökohtaisesti kaikkiin koiran omistajiin, jotka liitteessä olevalla, hankkeesta kertovan aineiston listalla, on mainittu. Suomessa syntyneiden pentueiden osalta kartoitamme ensin, mitkä koirat olisivat maantieteellisesti helpoin saada keskitetysti jollekin eläinlääkäriasemalle näytteen ottoa varten ja olemme siis henkilökohtaisesti yhteydessä näidenkin koirien omistajiin. Hankkeen lopullisen rahoituksen selvittyä, saatamme myös ehdottaa tutkittavia koiria lisättäväksi listalle.


Mitä tämä näytteen otattaminen minulle maksaa?
Vaikka kaikkien listalla olevien koirien omistajat eivät ole yhdistyksemme jäseniä, on yhdistys päättänyt tukea jokaisesta valikoidusta koirasta otetun näytteen laboratorioanalyysin, tarvikkeet ja näytteen keskitetyn lähettämisen laboratorioon. Yhdistys on kerännyt hankkeeseen rahaa elokuussa 2016 järjestetyllä match show´lla sekä kahdesti järjestetyillä arpajaisilla.

Mikäli saamme hankkeen toteutettua suunnitelmien mukaisesti amerikkalaisella laboratoriolla ja saamme mukaan kaikki listan 22 koiraa, näyttäisi tällä hetkellä siltä, että näytteen analysointi tuliksi maksamaan koiran omistajalle n. 20€. Näytteen analysoinnin lisäksi kustannuksia tulee näytteen ottamisesta, mutta hallitus kartoittaa mahdollisuutta saada näytteen ottamiset keskitettyä tietyille eläinklinikoille veloituksetta, tai siten että yhdistys maksaa myös näytteiden ottamisen.

Tämän lisäksi hallitus kartoittaa mahdollisuutta järjestää vielä alkukeväälle 2017 rahankeruutapahtuma, jolloin yhdistys voisi kustantaa näytteen ottamiset ja analysoinnit kokonaan, eli osallistuminen hankkeeseen olisi koiran omistajalle kokonaan ilmaista.

Hankkeen kokonaishintaan vaikuttaa se, miten monta koiraa saamme hankkeeseen mukaan ja missä käytettävissä olevat koirat maantieteellisesti sijaitsevat. Tämän vuoksi emme siis ennen yhteydenottoja koirien omistajiin, pysty ihan lopullista kokonaishintaa per koira vielä laskemaan. Tavoitteena kuitenkin on, että näytteen antaminen ja analysointi olisi koiran omistajalle mahdollisimman edullista tai jopa ilmaista, pois lukien ajomatka mahdollisimman lähellä sijaitsevalle eläinklinikalle. Yhteydenotot listalla olevien koirien omistajiin on tarkoitus aloittaa tammikuun 2017 aikana. Yhteydenotoissa kerromme tarkemmin siitä mitä kustannuksia koirien omistajille mahdollisesti tulisi näytteen ottamisesta & analysoinnista.

Yhdistyksemme toivoo siis kovasti, että kaikki koirien omistajat lähtisivät mukaan tähän rodun kannalta tärkeään hankkeeseen! Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää hankkeesta, älä epäröi ottaa yhteyttä osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com.

Kiitos jo etukäteen kaikille jotka lähtevät mukaan tähän hankkeeseen!
Yhdistyksemme puolesta,
Catarina Wikström
Puheenjohtaja