DLA-MONIMUOTOISUUSKARTOITUSHANKE

Kotisivuilta löytyy kohdan ”DLA-hanke” alta sivu "dla-tulokset", jossa on koko hankkeen tulokset koottuna kahteen eri tiedostoon.

 

Saman "DLA-hanke" otsikon alta löytyy myös hankkeen etenemiseen liittyneet informaatiosivut "dla-esitys", jossa on syyskokouksessa 2016 hankkeesta esitetty materiaali, sekä kokouksen jälkeen päivitetty koiralista. Materiaalissa on listattuna ehdotetut Suomessa asuvat koirat ja/tai pentueet joista tarvitaan edustaja kartoitukseen. Suomessa asuu tällä hetkellä edes osittain erisukuisia koiria 22kpl ja rodun monimuotoisuuden kartoittamisen kannalta, olisi äärimmäisen tärkeätä saada kaikista erisukuisista koirista näyte haplotyyppivertailua varten. Lista on edelleen luonnos, jota muokataan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan, kun hankkeen rahoitus sekä omistajien suostumukset koirien hankkeeseen osallistumiselle on saatu. Tämän vuoksi listassa on ”ja/tai”-sanamuotoja sekä kysymysmerkkejä.
 

Mitä enemmän erilaisia haplotyyppejä kotimaassamme asuvista koirista löydetään, sen monimuotoisempi Suomen rotukanta on. Jokainen koira perii yhden haplotyypin emältään ja toisen isältään. Tutkimuksella siis selvitetään, kuinka monta erilaista haplotyyppiä Suomessa asuvista unkarinvinttikoirista löytyy ja ovatko koirat näille haplotyypeille homotsygootteja (koira on perinyt molemmilta vanhemmiltaan saman haplotyypin) vai heterotsygootteja (koira on perinyt emältään ja isältään eri haplotyypit).


Mihin tämä kartoitus konkreettisesti vaikuttaa koirien jalostuksessa?
Pelkkien haplotyyppien perusteella ei missään nimessä tulisi jatkossakaan tehdä jalostusvalintoja, kun unkarinvinttikoirille suunnitellaan pentueita. Mutta, jos rodun suomalaisesta kannasta löydetään harvinaisempia haplotyyppejä, jotka ovat vaarassa ajan myötä kadota kokonaan, voi tätä tietoa mahdollisesti hyödyntää jalostusvalinnoissa, jotta rodun monimuotoisuus säilyisi. Toki monimuotoisuutta ei pidä vaalia muiden jalostuskriteereiden kustannuksella. Eli, tämän kartoituksen jälkeenkään ei jalostukseen tulisi käyttää sellaisia koiria, joita ei tätä ennen ole katsottu jalostukseen sopiviksi.


Miten tämä vaikuttaa niihin jotka omistavat koiria, mutta eivät ole kiinnostuneita jalostuksesta?
Eihän tämä heti kovin konkreettisesti välttämättä näy koirakannassa. Mutta monimuotoisuuskartoitus on kuitenkin yksi työkalu, jonka avulla on mahdollista pyrkiä pidemmällä aikavälillä viemään rotua terveenpään suuntaan, koska nykytiedon mukaan kapea geenipooli altistaa populaation monille perinnöllisille sairauksille. Tällä hetkellä täydet FCI-rekisteröintisukutaulut omaavien unkarinvinttikoirien takaa löytyy hyvin paljon samoja esivanhempia sukutauluista ja tämän vuoksi on tarpeellista monimuotoisuuskartoituksella selvittää miten hyvä tai huono monimuotoisuustilanne rodulla todellisuudessa on.

 

SUN ry:n DLA-hanketta ovat olleet sponsoroimassa seuraavat tahot:

Eläinlääkäriasema Reviiri, Tampere
Hyvinkään Eläinlääkäriasema Sanum, Hyvinkää
ITAvet, Riihimäki
Eläinklinikka Saari, Vaasa
Eläintohtori Kivuton, Joensuu
Eläinklinikka Tähti, Jyväskylä
EuroMediVet, Tornio
Eläinklinikka Peninkulma, Vantaa
VihtiVet, Vihti
Amyvet, Kajaani